Druehøst

Drømmer om høst forutsier en periode med rikdom og fortjeneste. Innsats som gjøres vil være veldig vellykket. Det er høyst sannsynlig at levekår og økonomiske ressurser vil bli bedre. Familie og affektive gleder vil komme sammen med øyeblikk av stor fred og dyp lykke.