Allsidig

Å drømme om seg selv er allsidig, som lett skifter mellom aktiviteter eller meninger eller sosiale relasjoner eller til og med ideologi, kan bety en voluble, ustabil, inkonsekvent og temperamentsfull person. Totalt sett handler det om en upålitelig personlighet som vil forårsake flere problemer.