Mirakel

Indikerer muligheten for et intervju med positive resultater. Fred og harmoni hjemme.