Visions

Når drømmeren er i stand til å se visjoner under søvnen, betyr det at hva som skjer i disse visjonene faktisk vil skje i det våkne livet. Det er ingen annen forklaring, ettersom de er et tydelig symbol på hva som vil skje i fremtiden. Vanligvis bør denne typen drømmer ikke være for bekymringsfull, da de ofte er ledsaget av hyggelige sensasjoner.