trolldom

Å drømme om hekseri antyder at noe eller noen manipulerer deg og miljøet ditt.