Falle

Å drømme om at du faller betyr forsømmelse. Se andre mennesker som faller indikerer at for andres uaktsomhet vil du nå din egen fordel.