Menagerie

Drømmer du er i en menagerie betyr problemer og bekymringer.