Svak

Å drømme at du er svak refererer til dine følelser av utilstrekkelighet, bør du være fastere.