Sak

Drøm om en sak betyr at du vet noen hemmelige ting, gjemt godt i deg selv.