Rømling

Drøm om å være en flyktning indikerer ditt ønske om hevn.