Takk

Å drømme om å takke noen betyr at du erkjenner og aksepterer et aspekt ved denne personen.