hierarki

Drøm om hierarki betyr visdom, erfaring, sikkerhet og beskyttelse. Drømmen symboliserer kanskje også nye muligheter.