Oasis

Drømmer om at du leter etter en oase symboliserer indre frykt, usikkerhet, overveldende forhold og at du leter etter litt hjelp. Å drømme at du hviler i en oase betyr at du har suksess i virksomheter og økonomiske forhold. Det indikerer også at du trenger ferie.