Pasient

Å drømme om en pasient antyder en helbredelses- og restitusjonsprosess.