Dårlig

Å drømme at du er dårlig symboliserer uaktsomhet av din seksuelle natur. Det kan også bety vanskeligheter av alle typer.