Tildele

Å drømme at du har mottatt en pris, betyr at du har nådd en viss erkjennelse eller fremgang i din innsats. Du føler deg stolt og tilfreds med deg selv.