Revolusjon

Problemer, hindringer, emosjonelle forstyrrelser.