Døv

Ser en døve: dine forespørsler blir ikke hørt eller adressert. Lange og tungvint behandlinger som må gjennomføres. Å være døv: tegn på behov og ro.