Dress

Ikledd en vakker dress: lykke, trygghet, fornøyde ønsker. Usaglig drakt: sorg og hjertesorg, flauhet. Ødelagt eller skitten drakt: tap av eiendom.