Mage

Stor mage, overdådighet. Løs mage, dårlig virksomhet, materielle tap, fritid. Når du kommer ut fra mors mage, betyr det fremmedgjøring mellom familiemedlemmer.