Fortau

Å gå ned på et fortau, både i drømmer og i det virkelige liv, betyr i prinsippet å være innenfor passende grenser for turgåeren, men vi må se hva vi gjør på den reisen. Hvis vi i drømmen skal opp på fortauet, kan det indikere en mulighet for å klatre opp i et hierarki, enten profesjonelt eller et annet slag, og hvis vi drømmer om at vi går ned på fortauet vil det bety motsatt. Det kan være et godt utgangspunkt for å analysere hverdagens handlinger vi opererer i og hvordan vi takler dem.