Okse

Drømmen om oksen er et symbol på tålmodighet og ro. Hvis vi drømmer at oksen er godt glødende som kan være en forvirrende for glede av materielle goder, men hvis oksen fremstår som tynn eller syk, kan det være en advarsel om tøffe tider som må samles tålmodighet og ro.