Ashes

Å drømme om aske symboliserer forvandlingen og uforstyrrelsen, og når de dukker opp i drømmene våre, blir det sett på som en advarsel om at vi skal være ydmyke og huske at enhver personlig påstand vil ende i aske på et tidspunkt.