Gris

For noen kulturer betyr det å drømme om griser å møte de urene ønsker, uorden og skitt i tankene eller handlingene dine. Men også, spesielt hvis grisen i drømmen er kvinne, blir den betraktet som en innhøsting av formue eller fruktbarhet.