Låse

Betyr at vi står overfor et problem, nesten et dilemma. Enkelheten vi åpner låsen, eller hvis vi må tvinge den, vil den fortelle oss om vårt ubevisste perspektiv på problemet.