Kurve

Du vil ikke godta hendelsene som de er, og du prøver å snu livet ditt. Drømmen symboliserer et slags opprør.