D brev

Hvis dette brevet tydelig vises, er et budskap om utvidelse og søk, som spenningsbuen før du starter pilen.