E-brev

Dette brevet er tolket som et tidspunkt for venting, men som mange forfattere har påpekt, er det ikke en passiv venting, men en håpefull innsats.