svømming

Hvis vi under drømmen svømmer lett, betyr det at vi vil ha et positivt felt fulle av muligheter foran oss, men hvis vi drukner, så indikerer det at vi vil ha vanskeligheter med å få det vi ønsker. Hvis vi lærer å svømme, kan vi tolke dette som en advarsel om at vi trenger å lære å kontrollere lidenskapene våre.