Prest

Dette tallet er ofte relatert til den typen religiøs tro som vi har, men selv i tilfeller av mennesker som ikke har en religion, symboliserer presten et intimt ønske om åndelig fred eller i noen tilfeller av mystisk ambisjon. Det vil være veldig viktig å ta hensyn til følelsene som denne drømmen provoserer.