Lighting

Stort lyn betyr nytt håp. Lav lyn betyr sykdom og uro.