Foredrag

Drømmer om å høre på et foredrag antyder at en beslutning som er tatt ikke har blitt analysert og grundig gjennomtenkt.