Absolution

Når vi drømmer om at vi er frifunnet av en annen person, en domstol eller noen annen menneskelig eller religiøs institusjon, indikerer det at en holdningsendring er i nærheten, og det er alltid gunstig. De andre omstendighetene i drømmen vil tjene til å vurdere viktigheten av endring, som kan variere fra den enkle aksept av andre av enhver kvalitet som ikke har blitt anerkjent eller en større endring i livet, enten det er sosialt, profesjonelt eller åndelig.