Ørn

Å drømme om en ørn representerer domene og triumf når vi identifiserer oss med den, og frykter om den gir angst eller smerte. Hvis vi ser det fly stille, er vi klare til å ofre alt for et ideal i det virkelige liv. Hvis den angriper deg, indikerer det at du ikke klarer å ta ansvar for ekte kjærlighet. Å se den fly, oppover til himmelen indikerer at vi vil se målene våre oppnådd. Hvis det flyr sakte eller uavbrutt, indikerer det forsinkelser. Hvis det fortsatt er, oppnår vi ikke et tiltenkt formål. Hvis den faller, vil det samme skje med prosjektene våre. Hvis vi ser det flyr med byttet sitt, må vi være forsiktige med fiendene våre. Hvis det slår på oss eller gjør oss vondt, er vi i fare. Å se den bur, øker ydmykelsen.