Amputasjon

Hvis vi ser oss selv med amputerte hender, betyr det at vår mentale situasjon vil forhindre oss i å gjøre noe riktig. Hvis vi ser et amputert ben, betyr det at det er veldig vanskelig for oss å ” vandre slik Gud befaler ”.