lobby

Når vi venter der, minner det oss om at tålmodighet er en dyd som vi må ta hensyn til.