Kloring

Den som klør vil skade en annen, mens den skadde vil bli vanskeligstilte.