Crossing

Når du krysser en gate, indikerer det en endring av situasjonen. Når du krysser en vanskelig passasje, sier du at du vil vite hvordan du løser problemene dine.