Mantle

Å ha en mantel eller teppe i drømmer indikerer beskyttelse, suksess, utmerkelse og tilfredsstillelse av selvtillit, proporsjonal med lengden og rikheten på mantelen. Å gi mantelen til noen andre er en form for overgivelse til den personen.