Fravær

Å drømme om en fraværende person viser deres neste retur.