Penger

Det symboliserer ting vi ønsker intimt. Hvis vi ønsker å få penger, symboliserer det lyst til en person av et annet kjønn. Å finne en skatt og frykt for å bli tatt, er en referanse til ulovlige forhold. Å kjøpe noe og få mer penger eller finne penger betyr at det vi kjøpte hadde en verdi høyere enn vi forestilte oss, i moralsk, materiell eller sentimental forstand. Hvis kjæresten vår stjeler penger fra oss, betyr det at vi overdriver vår kjærlighet som ofrer ting som også er viktige. Å tape penger indikerer at vi frykter å miste noe veldig kjært.