Favorisere

Hvis noen gjør deg til en tjeneste, betyr det falsk smiger. Å be om en favør betyr at din måte å handle på blir irettesatt. Hvis du mottar en tjeneste fra en person av det motsatte kjønn, betyr det lykkelig ekteskap.