Venter

I noen muligheter betyr det å drømme at du venter, atskillelse eller kort fravær, i andre betyr det sinnsskifte eller en vending i dine vanlige aktiviteter.