Scythe, sigd

Scythe er symbolet på den skarpe beslutningen, døden og høsten. Sickle er nesten alltid et tegn på død.