Otter

Indikerer at noen mennesker nær deg profesjonelt vil gi deg dårlige råd til egen fordel.