Dovendyr

Sloths i drømmene representerer en advarsel om å reagere og bekjempe et overflødig ro.