Orgel (musikkinstrument)

Et kirkeorgel forbereder seremonier av et slag vi vil kjenne etter det musikalske stykket vi hører og omstendighetene rundt denne lyttingen. Hvis det ikke er et kirkeorgel, indikerer det nyheter og hendelser, som vil være positive eller ikke, avhengig av musikken som spilles.