Slepe

Hjelp og lettelse i lange og vanskelige forhandlinger.