Sykehus

Å drømme at din på et sykehus, sykehjem eller sanatorium er et tegn på at du lider av en sykdom som ikke har blitt ivaretatt eller at virksomheten din eller andre saker gjennomgår en vanskelig situasjon som har økt over tid, kanskje på grunn av manglende pleie eller klare resonnementer eller forstyrrelser i nervesystemet. Det antyder også at tretthet skyldes stresset du lider og et intenst ønske om å hvile. Å drømme at du bor på en klinikk eller sykehus indikerer at problemene dine vil minske over tid.