møll

Å drømme om møll tyder på at det vil være mindre helseproblemer, dårlig virksomhet eller noen vanskeligheter og dårlig misforståelser med familie eller venner, som alle er av betydning.